Bussiness conversation

Bussiness conversation

Tổng hợp những đoạn hội thoại trong kinh doanh. Giúp bạn đọc luyện được kỹ năng listening đồng thời học thêm được cách ứng xử, hội thoại trong lĩnh vực business và đời sống hàng ngày.