SIMPLE TOEIC

Academy Center

Chào mừng đến với Simple TOEIC ACADEMY


Nắm bắt đặc điểm các Part trong bài thi một cách đầy đủ là một trong những yếu tố chủ chốt để có thể hoàn thành bài thi TOEIC với kết quả tốt nhất. Do đó, những video hướng dẫn của SIMPLE TOEIC - được biên soạn theo cấu trúc bài thi TOEIC mới sẽ áp dụng từ tháng 2 năm 2019 - dựa trên quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng, kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế về TOEIC. Thông qua các phần giới thiệu tổng quan và các đặc điểm cần nắm ở mỗi Part: dạng câu, bẫy…kèm với các ví dụ hay và từ đó đưa ra các bước chinh phục cùng với các lời khuyên trong quá trình tự học của chúng ta để nâng cao kiến thức, kỹ năng về TOEIC nói chung và kết quả nói riêng.